Welcome @ ON4AWT (OT7A)

In 1980, na een jaartje spelen met CB radio, hoorde ik voor de eerste keer praten over radio amateurs. Elke maand zou er er een meeting zijn in een Antwerps café in de Van Arteveldestraat. Café Cecil was wat we nu een bruin café zouden noemen met elke maand een vergadering van OSA, de Antwerpse sectie van de Unie van Belgische Amateurzenders (UBA).

Er was toen nog geen sprake van ACC en AAA, alle leden waren lid van één sectie, de sectie OSA.
Elke maand werden er cursussen gegeven, electriciteit, hoogfrequenttechniek, wetgeving enz... Ook CW werd maandelijks geoefend, een must omdat CW verplicht was wilde je de HF banden gebruiken. Indien geen CW getuigschrift, dan ook geen HF banden ...

 

   getuigschrift telegrafie klein   getuigschrift telefonie klein   
         

Na een jaar studeren en CW oefenen was ik er klaar voor. In oktober werden examens georganiseerd in Brussel. Een schriftelijk examen waar je naast rekenen ook de nodige schema's op tekening moest zetten. Ook kon je een CW proef afleggen zodat, indien je technisch examen ok was, je gelijk een volwaardige vergunning kon aanvragen. In oktober 1981 ontving ik mijn getuigschriften van telefonist en telegrafist en voor nieuwjaar was ik ON4AWT...

Enkele weken later was ik de trotse eigenaar van een Kenwood TS-830S.

ts830sDe radio was geschikt voor SSB en CW modes van 160 tot 10 meter in de toegelaten amateurbanden, dus geen general coverige ...
Nieuw waren toen de 30, 17 en 12 meter WARC banden.
Het vermogen, toen nog aangegeven als input was 220 watts PEP SSB en 180 watt DC CW opgewekt door een paar 6146B lampen.
Volgens de regelgeving toen iets te veel vermogen maar de regelgeving liep toen een beetje achter op het aanbod ...

Een tijdje later werd vermogen niet meer gemeten aan de ingang van de eindtrap maar aan de uitgang ...

Een vijf element yagi antenne werd gebruikt voor de allereerste kontakten, de zonnecyclus was toen op zijn top en je kon zelfs repeaters werken in de USA op 10 meter ... 

 

 

   
© ON4AWT