on4awt_main_logo_350x75.png pa_on4awt_eu_146_350x75.png
   
ft_450_302x75.jpg ft_817_306x75.jpg ft_2000_302x75.jpg YeasuLogo_75x350.jpg
   
micro_keyer2_350x72.jpg epc_logo_on4awt_350x75.jpg on4awt_epc_nummer_nieuw.jpg microkeyer2_rear_341x75.jpg
   
   

Deze aktiviteiten brengt radioamateurs over de hele wereld met elkaar in contact. Deze contacten zijn beperkt tot beleefdheidsformules en technische uitwisselingen. Een radioamateur die houder is van een A-vergunning (HAREC) kan ook zijn eigen materiaal bouwen. 
Elke actieve radioamateur die wil uitzenden, moet over een vergunning beschikken. Dat is pas mogelijk na het slagen voor de gepaste examens. 

spectrum algemeen

De uitzendingen gebeuren op frequenties toegewezen aan de radioamateurs, sommige als primaire en sommige als secundaire gebruiker. Als secundaire gebruikers dient er op toegezien te worden dat de primaire gebruikers niet gestoord worden.

HF amateurbanden

Hierboven het radiospectrum tot ca. 30 MHz met daarin de "banden" die zijn toegewezen aan radioamateurs. Zo wordt soms verwezen naar de 80 meter band of "de 20 meter" ... Ook hoger dan 30 Mhz in het VHF, UHF en SHF bereik zijn nog delen voorzien voor radioamateurs. Zo heb je nog de 6 meter band (50-52 MHz), de 2 meter band (144-146 MHz), 70 cm band (430-440 MHz) en 13 cm (1240-1300 MHz) ...

Om zich kenbaar te maken bij contacten met andere (vergunde) radioamateurs krijgt hij of zij een roepnaam die wordt toegekend volgens specifieke criteria. De regels hiervoor kan je terugvinden op de website van het BIPT. 

Om een radioamateurvergunning te krijgen moet u uw aanvraag naar het BIPT sturen. Een radioamateur die is geslaagd voor zijn examen in het buitenland kan een Belgische vergunning vragen. 

Meer info vindt je hier op de website van het BIPT, wat de leerstof van de "gepaste examens inhoud" kan je op de website van de "radioclub Leuven" bekijken.

 

 

   
© ON4AWT