Digitale modes

digitaal signaal FT4 

 

De introductie van de PC (Personal Computer)  en een geluidskaart als generator van audio, enkele decenia geleden, hebben ertoe geleid dat er verschillende coderingen, "digitale modes" ontstonden. De voorloper hiervan, het modem, maakte al gebruik van audiotonen om, via de telefoon, data te versturen. Ondertussen bestaan er tientallen systemen (modes) om tekst en afbeeldingen te coderen en te decoderen. en voor alle duidelijkheid we bedoelen hier niet "versleutelen" 

 

De digitale modes, gebruikt door de radioamateurs, maken gebruik van modulatiemethodes die openbaar zjin. De digitale informatie wordt omgezet naar een geluidssignaal (met verschillende tonen (AFSK), of fasedraaiingen). Aan de ontvangstkant worden deze toontjes weer omgezet in data. Voordeel is dat je een gewone radiozender/ontvanger kunt gebruiken om deze signalen te ontvanen. Er wordt zowel tekst als afbeeldingen verzonden, een fout bij ontvangst van een afbeelding geeft een verstoorde afbeelding... Bij teksten kan dit soms resulteren in een onleesbare boodschap wat een probleem kan zijn ... Hiervoor worden, bij sommige modes, fouten hersteld met gebruik van controle bits, of na een datafout een nieuwe transmissie gevraagd tot de controlewaarde (CRC) juist is. 

 

Tegenwoordig zijn er meer en meer toestellen die reeds een audiointerface ingebouwd hebben. Hierdoor verdwijnen dan een aantal kabelverbindingen tussen computer en radio wat het risico op lokale interferentie vermindert...

 

 

Allerlei interfaces, ook zelfbouw, en kabels om je computer met je radio te verbinden

Allerlei software om met je computer en je radio Digitale modes te gebruiken

   
© ON4AWT