Spoelberekeningen

De spoelparameters

Afbeelding spoel

De éénheid van zelfinductie is de Henry met als symbool de letter L

Een praktische éénheid is de micro Henry met als éénheid de μH

 

  Hoe berekenen we de zelfinductie van een spoel 

 

Op internet en in tijdschriften en boeken vindt je verschillende berekeningswijzen. ON6OA, Andre, maakte mij attent op formule 2. Ik heb de 2 berekeningen naast mekaar gemaakt om het verschil te kontroleren... 

Afhankelijk van de formule kan het resultaat dus mogelijk iets afwijken. 

Wanneer je spoel afgewerkt is kan je door middel van samendrukken of uitrekken van de wikkelingen de zelfinductie nog beinvloeden.

De formules :

 

Formule 1

formule voor L

Formule 2 

formule voor L

 
 

L = zelfinductie van de spoel in µH
N = aantal wikkelingen
d = doormeter van de spoel (in mm)
l = lengte van de spoel (in mm)

 

L = zelfinductie van de spoel in µH
N = aantal wikkelingen
D = doormeter van de spoel (in cm)
l = lengte van de spoel (in cm)
S = verhouding lengte van de spoel / doormeter (in cm)

 

 
 

Voorbeeld met getallen

N = 27

d = 75

l = 75

 

(27*27) * (75 * 75) = 729 * 5625 = 4100625

460 * 75 + 1020 * 75 = 34500 + 76500 = 111000

 

4100625 / 111000 = 36.94 µH

Voorbeeld met getallen

N = 27

d = 7,5

l = 7,5

S = 7,5/7,5 = 1

 

(27*27) * 7,5 = 729 * 7,5 = 5467,5

102 * 1 + 45 = 102 + 45 = 147

 

5467,5 / 147 = 37.19 µH

 

 
 

Zoals je kan zien is het verschil bij de twee formules minimaal, slechts 0.25 µH  Bij gebruik van formule 2 zijn de getallen waarmee we rekenen wat kleiner en het risico op fouten misschien minder ...

Een online calculator die je een hoop rekenwerk, en misschien fouten, kan besparen vind je op de website van M0UKD, gewoon klikken https://m0ukd.com/calculators/air-cored-inductor-calculator/  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© ON4AWT