Wet van Ohm 

De wet van Ohm is een empirische (op waarneming gebaseerd) natuurkundige wet, genoemd naar de Duitse natuurkundige Georg Simon  Ohm.

 

Een Duitse natuurkundige geboren in Erlangen op 16 maart 1787 en overleden in München op 7 juli 1854 op 66 jarige leeftijd.

 

De wet legt een relatie tussen spanning, weerstand en stroomsterkte. en luidt als volgt

 

De stroomsterkte door een geleider is

recht evenredig

met het potentiaalverschil tussen de uiteinden.

In formulevorm

 

I = U / R

I de stroom in ampère (A)

U is de spanning in volt (V)

R de weerstand in ohm (Ω)

P het vermogen in watt (W) 

 

De letters R, I, U en P zijn afkomstig uit het SI-stelsel . 

Het Internationale Stelsel van Eenheden of SI-stelsel is het metrieke stelsel van uniforme internationale standaardeenheden voor het meten van bijvoorbeeld afstand, massa, snelheid en temperatuur. 

In combinatie met elkaar vormen ze afgeleide SI-eenheden.  

 

   
wet van ohm formules

Een hulpmiddeltje

 

In de middelste, kleine cirkel, vindt je in de vier kwadranten de eenheden voor spanning, stroom, weerstand en vermogen. Afhangkelijk van wat je moet berekenen en welke eenheden gekend zijn, kies je één van de vier kwadranten en vervolgens één van de drie formules die uitgeven op dat kwadrant. 

 

De éénheid weerstand, Ohm, wordt bij wisselspanning impedantie. In de berekeningen verandert er niets.

 

Onze dipool heeft een impedantie van ca. 50 Ohm in het voedingspunt. We gebruiken een vermogen van 100 Watt. Volgens onze formulecirkel is de spanning in het voedingspunt dan de vierkantswortel uit de impedantie vermenigvuldigt met het vermogen.

 

Dus de wortel uit 100 x 50 = ca. 71 Volt. Nu we de spanning kennen kunnen we ook hiermee de antennestroom berekenen, deze bedraagt dan het vermogen gedeeld door de spanning zijnde 100 gedeeld door 71 = ca. 1,4 Ampére

 

Of de spanning gedeeld door de impedantie zijnde
71 Volt gedeeld door 50 Ohm = 1,4 Ampére

 

Ofwel de wortel uit het vermogen gedeeld door de impedantie zijnde
vierkantswortel 100 : 50 = 1,4 Ampére.

 

 

   
© ON4AWT